Category

Similar Problems

0968. Butun qismi 2

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

Sizga $n$ ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Sizdan ushbu ifodani hisoblash so'raladi.

$\sum\limits_{i = 1}^n \sum\limits_{j = 1}^n \lfloor \frac{a_i}{a_j} \rfloor$.

Bu yerda $\lfloor x \rfloor$ sonning butun qismini bildiradi.


Kiruvchi ma’lumotlar:

Birinchi qatorda natural son $n(1 \le n \le 10^{5})$.

Ikkinchi qatorda massiv elementlari $a_i(1 \le a_i \le 10^5)$.


Chiquvchi ma’lumotlar:

Yagona qatorda masala yechimini chiqaring.


Input
3
1 2 3
Output
9