Category

Similar Problems

0966. Maydonni to'ldirish 2

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

Sizga $NxN$ bo'lgan maydon berilgan. Sizda ushbu figuradan cheksiz mavjud.

Sizning vazifangiz shu figuradan $NxN$ maydonga iloji borincha maksimal joylashtirish. Bunda hech qaysi ikki figura yonma - yon joylashmasligi lozim.Bunda yonmo - yon deganda $4$ tarafi emas, balkim $8$ tarafi nazarda tutilgan.


Kiruvchi ma’lumotlar:

Birinchi qatorda natural son $N(1 \le N \le 10^{9})$.


Chiquvchi ma’lumotlar:

Yagona qatorda maksimal joylashtirib bo'ladigan figuralar soni.


Izoh:

$N = 4$ uchun holat:

Input
4
Output
4