Category

Similar Problems

0965. Maydonni to'ldirish 1

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

Sizga $NxN$ bo'lgan maydon berilgan. Sizda ushbu figuradan cheksiz mavjud.

Sizning vazifangiz shu figura yordamida $NxN$ maydonni to'ldirishdan iborat. Shuni tekshiring.


Kiruvchi ma’lumotlar:

Birinchi qatorda natural son $N(1 \le N \le 10^{18})$.


Chiquvchi ma’lumotlar:

Yagona qatorda agarda to'ldirib bo'lsa $YES$, aks holda $NO$ so'zini chiqaring.


Izoh:

$N = 4$ uchun holat:


Input
4
Output
YES
Input
3
Output
NO