Category

Similar Problems

0964. Haqiqiy binar son 2

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

Haqiqiy binar son deb shunday songa aytiladi-ki, agarda uning ikkilik kodida dastlab ketma - ket qanchadir $1$ kelgan bo'lsa, keyin esa qanchadir $0$. Sizga $n$ soni berilgan bo'lib, sizning vazifangiz $n$ soniga eng yaqin bo'lgan haqiqiy binar sonni topishdan iborat.


Kiruvchi ma’lumotlar:

Birinchi qatorda natural son $n(0 \le n \le 10^{18})$.


Chiquvchi ma’lumotlar:

Yagona qatorda masala yechimini chiqaring. Agarda yechimlardan bir nechtasi bo'lsa, eng kichigini chiqaring.


Izoh:

$8 - 1000$.

$12 - 1100$.

$2 - 10$.

Input
10
Output
8
Input
11
Output
12
Input
0
Output
2
Input
12
Output
12