Category

Similar Problems

0963. Haqiqiy binar son 1

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

Haqiqiy binar son deb shunday songa aytiladi-ki, agarda uning ikkilik kodida dastlab ketma - ket qanchadir $1$ kelgan bo'lsa, keyin esa qanchadir $0$. Sizga $n$ soni berilgan bo'lib, uni haqiqiy binar sonligiga tekshiring.


Kiruvchi ma’lumotlar:

Birinchi qatorda natural son $n(0 \le n \le 10^{18})$.


Chiquvchi ma’lumotlar:

Yagona qatorda agarda son haqiqiy binar son bo'lsa $YES$, aks holda $NO$.


Izoh:

$12 - 1100$.

$0 - 0$.

$7 - 111$.

$2-10$.

Input
12
Output
YES
Input
0
Output
NO
Input
7
Output
NO
Input
2
Output
YES