Category

Similar Problems

0957. Statistika elementlari - mediana 2

Time limit : 2000 ms
Memory limit : 128 mb

Sizga $n$ ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Shu bilan birgalikda $k$ soni ham berilgan. Siz $k$ marta quyidagi amalni bajarishing lozim: istalgan bir elementni olib, uni $x$ soniga oshiringiz mumkin. Ya'ni $a_i = a_i + x$. Sizning vazifangiz massiv elementlarining medianasini maksimallashtirishdan iborat.


Mediana deb massiv elementlari tartiblangan holatda $\frac{n}{2} + 1$ - chi o'rinda turgan elementga aytiladi.


Kiruvchi ma’lumotlar:

Birinchi qatorda $3$ ta natural son $n, k, x(1 \le n \le 10^5)(1 \le k, x \le 10^9)$ $n$ toq sonligi kafolatlanadi.

Ikkinchi qatorda massiv elementlari $a_i( 1 \le a_i \le 10^{9} )$


Chiquvchi ma’lumotlar:

Yagona qatorda masala yechimini chiqaring.


Izoh:

1 - chi testda $[2, 1, 3]$ - $[5, 1, 3]$ - $[5, 1, 6]$. Mediana 5 ga teng.

Input
3 2 3
2 1 3
Output
5
Input
3 2 5
1 3 5
Output
8
Input
5 5 1
1 2 1 1 1
Output
3
Input
7 7 10
4 1 2 4 3 4 4
Output
14