Category

Similar Problems

0956. Statistika elementlari - mediana 1

Time limit : 2000 ms
Memory limit : 128 mb

Sizga $n$ ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Shu bilan birgalikda $k$ soni ham berilgan. Siz $k$ marta quyidagi amalni bajarishing lozim: istalgan bir elementni olib, uni birga oshiringiz mumkin. Ya'ni $a_i = a_i + 1$. Sizning vazifangiz massiv elementlarining medianasini maksimallashtirishdan iborat.


Mediana deb massiv elementlari tartiblangan holatda $\frac{n}{2} + 1$ - chi o'rinda turgan elementga aytiladi.


Kiruvchi ma’lumotlar:

Birinchi qatorda $2$ ta natural son $n, k(1 \le n \le 10^5)(1 \le k \le 10^9)$ $n$ toq sonligi kafolatlanadi.

Ikkinchi qatorda massiv elementlari $a_i( 1 \le a_i \le 10^{9} )$


Chiquvchi ma’lumotlar:

Yagona qatorda masala yechimini chiqaring.


Izoh:

1 - chi testda $[2, 1, 3] - [3, 1, 3] - [4, 1, 3] - [4, 1, 4] - [4, 1, 5] - [5, 1, 5]$.

Input
3 5
2 1 3
Output
5
Input
3 2
1 3 5
Output
5
Input
5 5
1 2 1 1 1
Output
3
Input
7 7
4 1 2 4 3 4 4
Output
5