Category

Similar Problems

0954. Statistika elementlari - moda 1

Time limit : 500 ms
Memory limit : 128 mb

Sizga $n$ ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Shu bilan birgalikda $k$ soni ham berilgan. Siz ko'pi bilan $k$ marta quyidagi amalni bajarishing lozim: istalgan bir elementni olib, uni birga oshiringiz, yoki birga kamaytirishingiz mumkin. Ya'ni $a_i = a_i + 1$ yoki $a_i = a_i - 1$. Sizning vazifangiz massiv elementlarining modasini sonini maksimallashtirishdan iborat.


Moda deb massiv elementlari ichidan eng ko'p qatnashgan elementga aytiladi.

Ya'ni, shunday $a_i$, $k = \sum\limits_{j=1}^n$ $[a_i = a_j]$ va $k$ - maksimal. Albatta, modadan bir nechta bo'lishi mumkin. Masalan, $[3, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 3]$ elementlarning modasi $3$ ga teng. Chunki $3$ soni massivda $4$ marta qatnashgan. Sizning vazifangiz shu qatnashgan sonni maksimallashtirishdir.


Kiruvchi ma’lumotlar:

Birinchi qatorda $2$ ta natural son $n, k(1 \le n \le 1000)(0 \le k \le 10^9)$.

Ikkinchi qatorda massiv elementlari $a_i(-10^{9}\le a_i \le 10^{9} )$


Chiquvchi ma’lumotlar:

Yagona qatorda masala yechimini chiqaring.

Input
9 0
3 1 2 1 3 2 1 3 3
Output
4
Input
9 2
3 1 2 1 3 2 1 3 3
Output
6