Category

Similar Problems

0953. Statistika elementlari - o'rta arifmetik 2

Time limit : 3000 ms
Memory limit : 128 mb

Sizga $n$ ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Shu bilan birgalikda $k$ soni ham berilgan. Siz $k$ marta quyidagi amalni bajarishing lozim: istalgan bir elementni olib, uni 2 ga bo'ishingiz mumkin. Ya'ni. $a_i = \lfloor \frac{a_i}{2} \rfloor$. Bu yerda $\lfloor x \rfloor$ - pastga yahlitlash amalini bildiradi. Sizning vazifangiz massiv elementlar o'rta arifmetikini maksimallashtirishdan iborat.


O'rta arifmetik deb massiv elementlarini yig'indisini elementlar soniga bo'lingani aytiladi.

Ya'ni, $X = $ $\sum\limits_{i=1}^n a_i \over n$

E'tibor bering aniqliqda. Testlardakidik aniq chiqishi lozim. Hech qanaqagangi yahlitlash bo'lmasin. Masalan $\frac{5}{3} = 1.66666$.


Kiruvchi ma’lumotlar:

Birinchi qatorda $2$ ta natural son $n, k(1 \le n \le 10^5)(0 \le k \le 10^5)$.

Ikkinchi qatorda massiv elementlari $a_i(-2^{63} \le a_i \le 2^{63}-1 )$


Chiquvchi ma’lumotlar:

Yagona qatorda $10^{-5}$ aniqliqda maksimal o'rta arifmetikni chiqaring.


Izoh:

1 - chi testda $[1, 2, 3, 4] - [0, 2, 3, 4]$.

2 - chi testda $[-3, 2, 10, 5] - [-2, 2, 10, 5] - [-1, 2, 10, 5]$.

Input
4 1
1 2 3 4
Output
2.25000
Input
4 2
-3 2 10 5
Output
4.00000
Input
2 2
2 2
Output
1.00000
Input
3 8
0 0 5
Output
1.66666
Input
17 6
-6 7 -5 0 6 -6 -5 0 1 4 3 1 1 0 1 5 6
Output
1.47058