Category

Similar Problems

0949. Qism matritsa

Time limit : 2000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga $NxM$ o'lchamli matritsa berilgan. Matritsa elementlari tepadan pastga nomerlangan. Ya'ni:


$ \begin{cases} a_{11}, a_{12}, ..., a_{1m} \\ a_{21}, a_{22}, ..., a_{2m} \\ ... \\ a_{n1}, a_{n2}, ... ,a_{nm}\\ \end{cases}$


Sizga q ta so'rov beriladi. Har bir so'rovda qism matritsadaki elementlar yig'indisini topish so'raladi. Javob tariqasida so'rovlarga javoblar yig'indisini chiqaring.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda $3$ ta natural son $n, m, q(1 \le n, m \le 300)(1 \le q \le 10^5)$.

Keyingi $n$ ta qatorda $m$ ta elementdan matritsa elementlari beriladi $a_{ij}(-1000 \le a_{ij} \le 1000).$

Keyingi $q$ ta qatorda so'rovlar $i_1, j_1, i_2, j_2(1 \le i_1 \le i_2 \le n)(1 \le j_1 \le j_2 \le m)$.Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona qatorda masalani yechimini chiqaring


Izoh:

$S = 45 + 16 + 1 = 62$

Input
3 3 3
1 2 3
4 5 6
7 8 9
1 1 3 3
1 2 2 3
1 1 1 1
Output
62