Category

Similar Problems

0948. Minimal ko'paytma 2

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

Sizga $n$ elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Siz shu massiv ustida quyidagicha amalni bir marta bajarib bilasiz: istalgan bir elementni olib, unga $x$ sonini qo'shishingiz mumkin, yoki $y$ sonini olib tashlashingiz mumkin. Sizning vazifangiz massiv elementlari ko'paytmasini minimal qilishdan iborat. Ko'paytmani $10^9+7$ bo'lgandaki qoldiqini chiqaring.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda 3 natural son $n, x, y(1 \le n \le 10^5)(1 \le x, y \le 10^5)$.

Ikkinchi qatorda massiv elementlari $a_i(-10^5 \le a_i \le 10^5).$


Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona qatorda masalani yechimini chiqaring

Input
2 2 4
5 6
Output
6
Input
9 5 3
0 -6 0 3 1 -3 -1 0 -5
Output
0
Input
9 8 6
5 -1 -5 4 1 -1 0 3 -2
Output
999996407