Category

Similar Problems

0947. Qavslar

Time limit : 2000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizdan $2n$ ta qavslardan tashkil topgan barcha tog`ri qavslarni leksikografik jixatdan saralaganda k-o`rinda turgan qavslarni chiqarish talab etiladi. ketma-ketlikda ikki xil tipdagi qavslar yo`ki bir xil tipdagi qavslar uchrashi mumkin$ '(' ')' '[' ']'$. $S$ satr $T$ satrdan leksikografik jixatdan kichik deyiladi agarda shunday bir $i,j$ lar uchun $(0 \le i < |S|) , (0 \le j<|T|) S[i] < T[j]$ shart bajarilsa. ('<')<['<'] deb qabul qilinsin.


Kiruvchi ma`lumotlar:

Yagona qatorda ikkita natural son $n, k (1 \le n \le 7), (1 \le k \le 5500)$.


Chiquvchi ma`lumotlar:

Yagona qatorda qavslarni leksikografik jixatdan saralaganda $k$-orinda turgan qavslarni chop eting


Izoh:

n = 2, k = 3 xol uchun barcha tog`ri qavslar quyidagilar:

{ (()), ()(), ()[], ([]), [()], [[]], [](), [][] }.

Input
2 3
Output
()[]