Category

Similar Problems

0946. Zarifboy va palindrom

Time limit : 500 ms
Memory limit : 64 mb

Bir kuni filialimiz talabasi Zarifboy avtomobilda ketiyotib spidometrga qarasa, spidometr $X$ sonini ko`rsatib turgan ekan. Shu payti Zarifboy qiziqib qoldi, yana qancha kilometr masofa bosib o`tgandan keyin spidometr palindrom bo'lgan sonni ko`rsatadi. Palindrom son deb o`ngdan va chapdan o`qiganda bir xil bo'lgan songa aytiladi. Misol uchun, $2$,$121$,$222$ - palindrom sonlar, $123$ va $5235$ esa palindrom emas. Zarifboy kutishni yo`qtirmagani uchun bu masalani dasturini tuzmoqchi bo`ldi va uddasidan chiqa olmadi. Buni dasturini tuzishda Zarifboyga yordam bering!


Kiruvchi ma`lumotlar:

Bitta natural son $X (1 \le X \le 10^{12})$.


Chiquvchi ma`lumotlar:

Qancha kilometrdan keyin spidometr palindrom sonni ko`rsatishini chop eting. Zarifboy spidometrdaki birinchi palindrom sonni o`tkazib yubormasliki kafolatlanadi

Input
12
Output
10