Category

Similar Problems

0943. Raqam qo'shish 2

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

Bu masalani testlari hato ketgan. Avtorni yechimi hamma holatlarni ko'rib bilmaydi ekan. Avtor boshqa yechim topdi, lekin u optimal emas. Agarda kimdadir optimalroq yechim bo'lsa telegramga yozing @NaZaR_IO.


Sizga natural son berilgan bo'lib, siz uni istalgan bir joyiga istalgan raqamni faqat bir marta qo'shishingiz lozim. Hosil bo'lgan son $11$ ga qoldiqsiz bo'linsin va maksimal bo'lsin. Hosil bo'lgan sonni $9$ ga bo'lgandaki qoldiqini chiqaring. Agarda $11$ ga qoldiqsiz bo'linadigan sonni hosil qilib bo'lmasa $-1$ ni chiqaring.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda natural son $n(1 \le n \le 10^{100000})$.


Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona qatorda masalani yechimini chiqaring.


Izoh:

1 - 11

Input
1
Output
2