Category

Similar Problems

0942. Raqam qo'shish 1

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

Sizga natural son berilgan bo'lib, siz uni istalgan bir joyiga istalgan raqamni faqat bir marta qo'shishingiz lozim. Hosil bo'lgan son $9$ ga qoldiqsiz bo'linsin va maksimal bo'lsin. Hosil bo'lgan sonni $11$ ga bo'lgandaki qoldiqini chiqaring.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda natural son $n(1 \le n \le 10^{100000})$.


Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona qatorda masalani yechimini chiqaring.


Izoh:

1 - 81

Input
1
Output
4
Input
21
Output
5
Input
761423
Output
9