Category

Similar Problems

0941. Qism massivlar yig'indisi

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

Sizga $n$ ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Sizdan barcha qism massivlar yig'indisini topish so'raladi.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda natural son $n(1 \le n \le 10^5)$.

Ikkinchi qatorda massiv elemetlari $a_i(-1000 \le a_i \le 1000).$


Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona qatorda masalani yechimini chiqaring.


Izoh:

$(1 + 2 + 3 + 4) + (1 + 2 + 3) + (2 + 3 + 4) + (1 + 2) + (2 + 3) + (3 + 4) + 1 + 2 + 3 + 4 = 50.$

Input
4
1 2 3 4
Output
50