Category

Similar Problems

0930. Tub faktorial

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

Sizga $p$ tub soni berilgan. Sizdan ushbu ifodani hisoblash so'raladi.

$(1*2*...*(p-1))$ $(mod$ $p)$


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda tub son $p(2 \le p \le 10^{18})$.


Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona qatorda masalani yechimini chiqaring.

Input
2
Output
1