Category

Similar Problems

0929. Kvadrat sonlar yig'indisi 4

Time limit : 4000 ms
Memory limit : 128 mb

Sizga $n$ natural soni berilgan. Uni to'rtta butun sonni kvadrati orqali ifodalab bo'lishini tekshiring. Ya'ni shunday $a$, $b$, $c$ va $d$ sonlarini toping, $a^2+b^2 + c^2 + d^2 = n$ bo'lsin.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda natural son $n(1 \le n \le 10^{18})$.


Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona qatorda agarda ifodalab bo'lsa $YES$, aks holda $NO$ so'zini chiqaring.


Izoh:

$2^2 + 3^2 + 1^2 + 2^2 = 18$

Input
18
Output
YES