Category

Similar Problems

0928. Kvadrat sonlar yig'indisi 3

Time limit : 5000 ms
Memory limit : 128 mb

Sizga $n$ natural soni berilgan. Uni ikkita butun sonni kvadrati orqali ifodalab bo'lishini tekshiring. Ya'ni shunday $x$ va $y$ sonlarini toping, $x^2+y^2 = n$ bo'lsin.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda natural son $n(1 \le n \le 10^{18})$.


Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona qatorda agarda ifodalab bo'lsa $YES$, aks holda $NO$ so'zini chiqaring.


Izoh:

$2^2 + 1^2 = 5$

Input
5
Output
YES