Category

Similar Problems

0926. Kvadrat sonlar yig'indisi 1

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

Sizga $n$ soni berilgan. Uni to'la kvadratligini tekshiring. To'la kvadrat deb, birorta butun sonni kvadrati bo'lgan songa aytiladi.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda natural son $n(1 \le n \le 10^{18})$.


Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona qatorda agarda son to'la kvadrat bo'lsa $YES$, aks holda $NO$ so'zini chiqaring.

Input
4
Output
YES
Input
5
Output
NO