Category

Similar Problems

0921. Massivni ajratish 1

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

Sizga n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Siz shu massivni shunday bo'sh bo'lmagan 3 ta qismga ajratishingiz lozim, aytaylik $j$ va $k$ inekslardan$(1 \le j < k < n)$. Hamda ushbu ifoda minimal bo'lsin.

$\sum\limits_{i=1}^j a_i - \sum\limits_{i=j + 1}^ka_i + \sum\limits_{i=k +1}^n a_i$

Shu minimal javobni chiqaring.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda natural son $n(3 \le n \le 1000)$.

Ikkinchi qatorda massiv elementlari $a_i$ $(-10^9 \le a_i \le 10^9)$.


Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona qatorda masala yechimini chiqaring.


Izoh:

1 – chi testda $[-1] | [5, 5, 3] | [2]$ qismlarga ajratgan maqul. Javob $-1 + 2 - (5 + 5 + 3) = -12$.

Input
5
-1 5 5 3 2
Output
-12