Category

Similar Problems

0918. Uchburchaklarni hisoblash 2

Time limit : 5000 ms
Memory limit : 128 mb

Sizga dekart koordinata sistemasida $n$ ta nuqta berilgan. Sizdan shu nuqtalar yordamida yuzasi $0$ dan farqli bo'lgan uchburchaklardan qanchani hosil qilib bo'lishni hisoblash so'raladi.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda natural son $n(1 \le n \le 2000)$.

Keyingi n qatorda nuqtalarni koordinatasi beriladi $x, y$ $(-1000 \le x, y \le 1000 )$


Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona qatorda masala yechimini chiqaring.


Izoh:

1 – chi test uchun rasm.

Input
4
2 2
3 1
3 3
4 4
Output
3