Category

Similar Problems

0914. Bo'linadigan sonlar 1

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

Sizga $n$ soni berilgan. Sizning vazifangiz $1$ dan $n$ gacha bo’lgan sonlar ichida $3$ ga yoki $2$ ga qoldiqsiz bo’linadigan sonlarni topishdan iborat.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda natural son $n(1 \le n \le 10^6)$.


Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona qatorda masala yechimini chiqaring.


Izoh:

1 – chi testda javob $2$, $3$, $4$ va $6$.

Input
7
Output
4