Category

Similar Problems

0913. Qoldiqli bo'lish 2

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

Sizga $L$ va $R$ sonlari berilgan. Sizdan $[L, R]$ oraliqida bo’lgan sonlar ichida $a$ soniga bo'lganda $c$ qoldiq qoladigan sonlar sonini topish so'raladi.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda 2 ta butun son $a, c (0 \le c < a \le 10^9)$.

Ikkinchi qatorda 2 ta natural son $L, R(1 \le L \le R \le 10^9)$.


Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona qatorda masala yechimini chiqaring.


Izoh:

1 – chi testda javob $1$ bilan $4$.

Input
3 1
1 4
Output
2