Category

Similar Problems

0912. Qoldiqli bo'lish 1

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

Sizga $n$ soni berilgan. Sizning vazifangiz $1$ dan $n$ gacha bo’lgan sonlar ichida $3$ ga bo’lganda qoldiqi $1$ bo’ladigan sonlarni topishdan iborat.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda natural son $n(1 \le n \le 10^9)$.


Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona qatorda masala yechimini chiqaring.


Izoh:

1 – chi testda javob $1$ bilan $4$.

Input
4
Output
2