Category

Similar Problems

0910. To'la kvadrat

Time limit : 2000 ms
Memory limit : 64 mb

        

                                                                                                                    

 

Sizga n soni berilgan, sizning vazifangiz 1 * 2 * 3 * … * n ifodadan sonlarni o’chirib turib ifodani to’la kvadrat shaklga keltirish. Sizdan minimal o’chirishlar soni so’raladi. To’la kvadrat deb birorta bir natural sonni kvadrati bo’la oladigan songa aytiladi.

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda 1 ta natural son n(1 ≤ n 100000).

Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona satrda masala yechimini chop eting.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

1

0

2

2

1

3

3

2

4

4

2

5

5

3