Category

Similar Problems

0891. Quyon va bo'ri

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

         Quyon tekislikda (x1, y1) koordinatalari nuqtada o’tlab yurgan edi. (0, 0) koordinatali nuqtada turgan bo’ri uni payqab qoldi va quyonni quva boshladi. Quyon ham shu zahoti qocha boshladi. Quyon to’g’ri chiziq bo’ylab o’zgarmas tezlik bilan qochadi. Quyonning tezligining x o’qidagi proyeksiyasi vx va y o’qidagi proeksiyasi vy  ga teng.  Bo’ri esa juda aqilli bo’lib, uning tezligi u ga teng va quyonni eng qisqa vaqtda quvib yetadigan optimal yo’lni tanlaydi. Bo’ri quyonni qancha vaqtda quvib yetishini toping.

Kiruvchi ma’lumotlar: x1, y1, vx , vy , u butun sonlari beriladi(1≤ x1, y1≤ 1000, 0≤ vx , vy ≤1000, vx·vy ≠ 0).

Chiquvchi ma’lumotlar: Agar bo’ri hechqachan quyonni quvib yeta olmasa “-1” butun sonini chiqaring, ask holda  bitta haqiqiy sonni sonni – bo’ri qancha vaqtdan keyin quyonni quvib yetishini chiqaring.

Agar siz chiqargan javobning nisbiy yoki absolyut hatoligi 10-9 dan oshmasa javob to’g’ri den hisoblanadi.  Boshqacha aytganda agar sizning dasturingiz chiqargan javob a ga, avtor yechimi chiqargan javob b ga teng bo’lsa u holda  shart bajarilsa javobingiz to’g’ri hisoblanadi.

 

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

2 3 4 5 7 

6.019936406352281

2

2 3 4 5 6

-1