Category

Similar Problems

0890. 8 ga bo'linish

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

         Sizga raqamlar soni 100 dan oshmagan n soni berilgan. Sizning vazifangiz n sonining ixtiyoriy sondagi raqamlarini o’chirgan holda oldida ortiqcha nollar qatnashmagan 8 ga bo’linadigan son hosil qilish.

Kiruvchi ma’lumotlar: Yagona satrda bitta butun son n (1 ≤ n ≤ 10100).

Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona qatorda n sonini ixtiyoriy sondagi raqamlarini o’chirgan holda hosil bo’lgan 8 ga bo’linadigan son. Agar bunday sonlardan ko’p bo’ladigan bo’lsa ixtiyoriy birini chiqaring. Bunday son mavjud bo’lmasa “-1” chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

2354179258

2354128

2

115

-1