Category

Similar Problems

0889. Qoldiqli bo'lish 3

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga $L$ va $R$ sonlari berilgan. Sizdan $[L, R]$ oraliqida bo’lgan sonlar ichida $a$ ga ham va $b$ ga ham bo'lganda $c$ qoldiq qoladigan sonlar sonini topish so'raladi.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda 3 ta butun son $a, b, c(1 \le a, b \le 10^9)(0 \le c < min(a, b))$.

Ikkinchi satrda 2 ta natural son $L, R(1 \le L \le R \le 10^{18})$.


Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona qatorda masala yechimini chiqaring.


Izoh:

1 – chi testda javob $1$ va $7$.

2 – chi testda javob $21$, $31$ va $41$.

Input
2 3 1
1 10
Output
2
Input
5 2 1
20 50
Output
3