Category

Similar Problems

0888. Gemetrik progressia-2

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

         Sizga geometric progressianing dastlabki ikki hadlari b1 va b2 lar berilgan. Sizning vazifangiz uning dastlabki n ta hadi yig’indisining  qiymatini topishdan iborat. Geometrik progressianing barcha dastlabki n ta hadlari butun bo’lishi va yig’indi qiymati 9·1018  dan oshmasligi kafolatlanadi.

Kiruvchi ma’lumotlar: b1, b2 va n butun sonlari beriladi(-109b1, b2 ≤ 109, 1≤n≤100, |b1| |b2|).

Chiquvchi ma’lumotlar: Bitta butun sonni –geometrik progressianing dastlanki n ta hadlari yig’indisini chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

16 12 3

37

2

-2 -4 1

-2