Category

Similar Problems

0887. Simmetrik nuqta

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

(x1, y1) va (x2, y2) nuqtalar orqali o’tuvchi to’g’ri chiziq va (x, y) koordinatalari A nuqta berilgan. A nuqtaning tog’ri chiziqqa nisbatan simmetrik bo’lgan nuqtaning (x', y') koordinatalarini toping.

 

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi x1, y1, x2, y2, x, y butun sonlari beriladi. Koordinatalar butun va modul jihatidan 104 dan oshmaydi. To’gri chiziqning ikki nuqtasi ustma-ust tushmaydi. A nuqta to’g’ri chiziqqa tegishli emas.

Chiquvchi ma’lumotlar

Ikkita haqiqiy sonni – simmetrik nuqtaning x' va y' koordinatalarini  chiqaring.

Agar siz chiqargan javobning nisbiy yoki absolyut hatoligi 10-5 dan oshmasa javob to’g’ri deb hisoblanadi.  Boshqacha aytganda agar sizning dasturingiz chiqargan javob a ga, avtor yechimi chiqargan javob b ga teng bo’lsa u holda  shart bajarilsa javobingiz to’g’ri hisoblanadi.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

1 1 3 4

2 1

0.61538 1.92308