Category

Similar Problems

0886. EKUB va EKUK

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

$a$ va $b$ sonlarining eng katta umumiy bo’luvchisi EKUB $G$ ga teng, eng kichik umumiy karralisi(EKUK) esa $L$ ga teng. $G$ va $L$ sonlari berilgan. Sizning vazifangiz $a$ va $b$ natural sonlarini topishdan iborat.


Kiruvchi ma’lumotlar: $G$ va $L$ butun sonlari beriladi $(1 \le G,L \le 10^9)$


Chiquvchi ma’lumotlar: Agar masala shartini qanoatlantiradigan $a$ va $b$ natural sonlari $(1 \le a,b \le 10^9)$ mavjud bo’lsa ulardan istalgan bir juftligini chiqaring, aks holda $-1$ chiqaring.

Input
20 400
Output
100 80
Input
3 4
Output
-1
Input
13 13
Output
13 13