Category

Similar Problems

0884. Qimmatbaho tuproq

Time limit : 2000 ms
Memory limit : 64 mb

O’g’ri biror narsa olish uchun skladga tushdi. Lekin u yerda faqat N ta qopda tuproq bor ekan. Har bir qopning bahosi pi sum va undagi tuproq vazni wi kg. O’g’rining rugzakiga ko’pi bilan W kg qum sig’adi. Har bir qopni to’liq olishi shart emas, bir qismini olishi ham mumkin va uni vazniga proporsional bahoda sota oladi. Masalan 1 sumlik 2 kg lik qop bo’lsa, undan 0.5 kg olib, uni 0.25 sumga sotadi. Uning maqsadi qoplardan shuday miqdorda tuproq olish kerak, uning rugzakiga sig’ish kerak va umumiy narxi maksimal bo’lishi kerak.

Kiruvchi ma`lumotlar:

Birinchi qatorda N va W butun sonlarii – qoplar soni va rugzak sig’imi beriladi(1≤N≤105, 1≤W≤109). Keyingi N ta qatorda har birida pi va wi butun sonlari – qoplarning narxlari va vaznlari beriladi. (1 ≤ pi ≤ 10000, 1 ≤ wi ≤ 10000).

Chiquvchi ma`lumotlar:

Bitta haqiqiy sonni – rugzakga solingan qumning maksimal bahosini chiqaring.

Agar siz chiqargan javobning nisbiy yoki absolyut hatoligi 10-9 dan oshmasa javob to’g’ri deb hisoblanadi.  Boshqacha aytganda agar sizning dasturingiz chiqargan javob a ga, avtor yechimi chiqargan javob b ga teng bo’lsa u holda  shart bajarilsa javobingiz to’g’ri hisoblanadi.

Kiruvchi ma`lumotlar

Chiquvchi ma`lumotlar

1

3 5

7 3

4 3

1 4

9.666666666666666

2

1 10

7 9

7.0

 

1-misolda izoh. 1-qopdagi qumni to’liq oladi va ikkinchi qopdan 2 kg oladi. Narxi: 7+2.6666…