Category

Similar Problems

0883. Maksimum o'rni

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Bir o’lchamli massiv berilgan. Sizning vazifangiz uning maksimal elementi turgan indeksini chiqarishdan iborat. Indekslash 1 dan boshlab hisoblangan.

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda n butun soni – massiv elementlari soni berilgan(1≤n≤100). Ikkinchi qatorda massiv elementlari probel bilan ajratilgan holda berilgan.  Massiv elementlari qiymatlari 1 dan 1000 gacha bo’lgan butun sonlar.

Chiquvchi ma’lumotlar:  Bitta butun sonni – maksimal elementning indeksini chiqaring. Agar bunday indekslar soni birnechta bo’lsa, istalgan birsini chiqaring.

 

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

5

40 20 40 30 40

3

 

Izoh. 1-misolda sizning dasturingiz 1 yoki 5 sonlaridan birini chiqarsa ham javob tog’ri hisoblanadi.