Category

Similar Problems

0880. Anagram juftliklar-2

Time limit : 2000 ms
Memory limit : 128 mb

Sizga S satr berilgan uning anagrammatik qism satr juftliklari sonini toping. Ya’ni biri biriga anagramma bo’lgan qism satrlar juftliklari sonini toping. Agar A satr harflarini o’rnini almashtirib B satr hosil qilib bo’lsa A satr B satrga anagrammatik hisoblanadi.

 

Kiruvchi ma’lumotlar. Birinchi qatorda S satr beriladi. Satr ingliz alfavitining kichik harflaridan iborat. 1 < |S| < 1000.  |S| - S satt uzunligi

 

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

abba

4

abcd

0

 

Izoh:

S[i, j] ni S ning I – chi belgidan j – belgisigacha bo’lgan qism satr deb hisoblasak.

Birinchi satrda 4 ta juftlik bor bular: {S[1,1], S[4, 4]}, {S[1, 2], S[3, 4]}, {S[2, 2], S[3, 3]}, {S[1,3], S[2, 4]}.