Category

Similar Problems

0878. Ketma - ketlik

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

Al-Xorazmiy tavalludining 1234 yilligi munosabati bilan quyidagi yig’indining qiymatini hisoblang.

S = 1 + 12 + 123 + 1234 + 12345 + … + 1234567891011…n

Bunga ko’ra n butun soni berilgan. 1 dan i (1≤ i ≤ n) gacha bo’lgan sonlarni ketma – ket yozish natijasida hosil bo’lgan sonlarni yig’indisi topish kerak edi.

Kiruvchi ma’lumotlar:Yagona qatorda  n (1 ≤ n  ≤ 105  ) butun soni beriladi.

Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona qatorda masala yechimini chiqaring. Masala yechimi yetarlicha kata bo’lganligi uchun masala yechimini 10007 bo’lgandagi qoldiqini chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

2

13

Izoh :  birinchi testda n  = 2 bo’lganligi uchun S = 1 + 12 = 13 bo’ladi.