Category

Similar Problems

0876. Algebra

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

O’qivchilar algebra darsida tenglamalarni yechishni o’rganmoqda. O’qituvchi o’quvchilarning qobiliyatlarini sinab ko’rish uchun quyidagicha tenglama berdi:

x2-y2=a

Bu yerda a butun son bo’lib, o’quvchilarga berilgan. O’quvchilardan tenglamaning butun yechimlari sonini topish talab qilinadi. a sonining qiymati katta bo’lgani uchun dastur tuzish orqali ularga bu masalani yechishda yordam bering.

Kiruvchi ma’lumotlar:Birinchi qatorda a butun soni beriladi(1≤a≤109).

Chiquvchi ma’lumotlar: Tenglamaning  butun yechimlari sonini chiqaring.

 

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

3

4

2

2

0

 

Izoh. Birinchi misolda tenglamaning yechimlari (2, 1), (-2, -1), (2, -1) va (-2, 1).