Category

Similar Problems

0870. Satrlarni mantiqiy qo’shish

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

Sizga ikkita satr berilgan. Birinchi satrni A ikkinchisini B deb nomlaylik. Siz B satrdagi harflarni o’rnini almashtirish orqali A va B satrlarning mantiqiy yig’indisini maksimal uzunlikda qilish kerak qilishingiz kerak. Mantiqiy yig’indi quyidagicha hisoblanadi. B satr A satr ostida yoziladi harflar ustma ust tushgan joylar ko’chirib yoziladi. Masalan: A = “abbc” va B = “abcd” bo’lsa ularning mantiqiy yig’indisi “ab” bo’ladi. A va B satr uzunlikalari bir xil bo’ladi.

 

Kiruvchi ma’lumotlar: A va B satr, satr uzunliklari 1 dan 200 gacha.

Chiquvhci ma’lumotlar: Mantiqiy yig’ining maksimal uzunligi.

 

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

abbc

abcd

3

muhammad

maometus

4

 

 

Izoh: 1-testda B satrni belgilari o’rinlarini almashtirish orqali “abdc” holatga olib kelish mumkin shunda “abbc” va “abdc” ustma-ust yozilganda 3 ta belgi to’g’ri keladi.