Category

Similar Problems

0868. Koordinata tekisligi

Time limit : 2000 ms
Memory limit : 64 mb

            Musbat sonlar 0 dan boshlab o’sish tartibida yuqoridagi tartibda joylashtirib chiqilgan. Sizga N ta x,y nuqta berilsa siz shu nuqtada son bor yoki yo’qligini topishingiz kerak bo’ladi.

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda N – nuqtalar soni (1 <= N <= 1000)

Keyin N ta qatorda x,y nuqtalar beriladi. (0 <= x,y <= 1012)

 Chiquvchi ma’lumotlar: Har bir nuqta uchun alohida qatorda javob chiqaring.

Agar shu nuqtada son bo’lsa sonni aks holda “No Number” so’zini chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

3

4 2

6 6

3 4

6

12

No Number