Category

Similar Problems

0867. Tub sonlar yig'indisi

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

            Sizga N soni beriladi. Siz shu N sonini ikkita tub son yig’indisi ko’rinishida chiqarishingdiz kerak bo’ladi. Agar yechimlar bir nechta bo’lsa birinchi son eng kichik bo’ladigan yechimni chiqaring.

Masalan:

N = 5 bo’lsa,

Javob 2 + 3 ko’rinishida chiqarilsin

Kiruvchi ma’lumotlar: Yagona qatorda N soni beriladi (1 <= N <= 1000)

Chiquvchi ma’lumotlar: Javobni a + b ko’rinishida yoki yechim yo’q bo’lsa -1 sonini chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

5

2+3

2

11

-1