Category

Similar Problems

0866. Shavkatning roboti

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Aminov Shavkat robotlar bilan ishlaydi. U Robotini n x m lik maydonga joylashtirdi. Shavkat robot hotirasiga 4 ta harf joylashtirdi, bu harflar (u, d , l , r). Agar l chapka, r o’ngga, u yuqariga , d pastga harakatlanish buyruqlari edi. Shavkatning Roboti (1, 1) – katakda joylashgan. Endi u robotka k ta so’rov bergandan keyin roboti qaysi katakda joylashib qolganini topishga harakat qilmoqda. Robot n x m lik maydondan chiqib keta olmaydi. Shavkatga robot qaysi katakda turganini topuvchi dastur tuzishga yordam bering. Misol: 3 x 3 maydon 8 ta buyruq  rrudldd.    

Natija: (3 , 2)

Kiruvchi ma’lumotlar:birinchi qatorda n , m va k (1 ≤ n , m k ≤ 105) butun sonlari . Ikkinchi qatorda k uzunlikka ega bo’lgan buyruqlar ketma ketligi.

Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona qatorda Masala yechimi chiqaring .

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

3 3 4

rldu

1 1

2

3 3 5

rldud

2 1