Category

Similar Problems

0864. Jek chittak

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

            Kapitan Jek chittak kemada sayoxatga chiqishga qaror qildi. Jek s uzoqlikda joylashgan orolga kemada suzib bormoqchi. Hozida Jekda n da eshkak va k ta eshkak eshuvchilar bor edi. Eshkakchilar bilan tuzilgan shartnomaga ko’ra har bir eshkakchi teng masofada eshkak eshishi talab qilindi va Jek buning ustidan chiqdi endilikdagi muommo har bir eshkakchi qancha masofada eshkak eshkanini hisoblamoqchi bo’ldi. Bu jumboqni yechishda Jekka  yordam bering.   

Kiruvchi ma’lumotlar:Yagona qatorda s , n va k (1 ≤ s  ≤ 109  , 1 ≤ n ≤  k  ≤ 109) butun sonlari.

Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona qatorda masala yechimi 10-3 aniqlikda chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

5 2 2

5.000