Category

Similar Problems

0863. Bir xil raqamli son2

Time limit : 2000 ms
Memory limit : 64 mb

         Bir xil raqamli son deb barcha raqamlari bir xil bo’lgan sonlarga aytiladi. Masalan 7, 11, 44, 333 kabi sonlar bir xil raqamli sonlar hisoblanadi. Sizga k butun soni beriladi va sizdan k ga bo’linadigan eng kichik bir xil raqamli sonni yoki bunday son mavjud emasligini topish talab etiladi. Masalan 21 ga bo’linadigan eng kichik bir xil raqamli son 777.

Kiruvchi ma’lumotlar: Yagona satrda bitta butun son k (1 ≤ k ≤ 105).

Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona qatorda ikkita butun son k ga bo’linadigan eng kichik bir xil raqamli sonning birinchi raqami va shu sonning uzunligi (xonalar soni) ni chiqaring. Agar bunday son mavjud bo’lmasa “No solution” so’zini chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

21

7 3

2

10

No solution

3

8

8 1