Category

Similar Problems

0862. Nuqta va Kub

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

         Sizga 3 o’lchamli koordinatalar sistemasida (x, y, z) koordinatada joylashgan P nuqta va diagonalining uchlari (xa, ya, za), (xb, yb, zb) nuqtalarda joylashgan kub beriladi. Sizdan berilgan P nuqta kubga nisbatan qanday joylashganligini aniqlash talab etiladi.

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda uchta butun son P nuqta koordinatalari. Keyingi 2 satrda 3 tadan butun son kubning diagonali uchlarining koordinatalari. Barcha nuqtalarning koordinatalari modul jihatdan 1000 dan oshmaydi.

Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona qatorda agar P nuqta kubning tashqarisida joylashgan bo’lsa “outside”, aniq ichida joylashgan bo’lsa “inside”, aks holda ya’ni kubning yoqlaridan birida joylashgan bo’lsa “face” so’zini chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

1 1 1
0 0 0
2 2 2

inside

2

1 0 1
2 2 2
0 0 0

face