Category

Similar Problems

0860. Bir xil raqamli son

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

         Bir xil raqamli son deb barcha raqamlari bir xil bo’lgan sonlarga aytiladi. Masalan 7, 11, 44, 333 kabi sonlar bir xil raqamli sonlar hisoblanadi. Sizga uzunligi 100 dan oshmagan n butun son beriladi. Sizdan vazifangiz bu sondan kichik bo’lmagan birinchi bir xil raqamli sonni toppish talab etiladi.

Kiruvchi ma’lumotlar: Yagona satrda uzunligi 100 dan oshmaydigan butun son n beriladi (1 ≤ n ≤ 10100).

Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona qatorda berilgan n sondan kichik bo’lmagan birinchi bir xil raqamli sonni chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

7

7

2

8456912313154612312311

8888888888888888888888

 

Izoh: n sonini kiritishda string, char *, char[],  tiplaridan foydalaning.