Category

Similar Problems

0858. Watson va massiv

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

Jon Watson [a0, a1, … an-1] butun sonlar massivi ustida o'nga siklik surish amalini bajarmoqda. Bitta o'nga siklik surish amalini bajargandan keyin [a0, a1, … an-1] massiv [an-1, a0, a1, … , an-2] ga o'zgaradi.

Watson shu amalni k marta bajardi. Endi u Sherlockni hosil bo'lgan massiv bilan sinab ko'rmoqchi. Watson Sherlockga boshlang'ich massivni va qancha marta surish amalini bajarganini aytadi va Q ta savol beradi. Har bir bitta M sonidan iborat. Sherlock hosil bo'lgan massivdagi M o'rinda turgan elementni aytishi kerak. Bu sinovda Sherlockga yordam bering.

 

Kiruvchi ma'lumotlar:

 

Birinchi qatorda probel bilan ajratilgan holda n, k, q butun sonlar ketma ket kiritiladi.

Keyingi qatorda n ta butun son massiv elementlari probel bilan ajratilgan holda kiritiladi.

Keyingi Q qatorda Sherlockga berilgan savollar(ya'ni M).

 

Chiquvchi ma'lumotlar:

 

Har bir savol uchun savollarni kiritilish ketma-ketligida har birini yangi qatordan chiqarish kerak.

 

Chegaralar:

 

0 < n < 105

0 < ai < 105

0 < k < 105

0 < Q < 500

0 < M < n

 

 

Kiruvchi ma'lumotlar

Chiquvchi ma'lumotlar

3 2 3

1 2 3

0

1

2

2

3

1

 

 

Izoh:

 

Birinchi surishdan keyin massiv quyidagi ko'rinishga keladi [3, 1, 2].

Ikkinchi surishdan keyin massiv [2, 3, 1] ko'rinishga keladi.

 

Birinchi so'rov 0 bo'lganligi tufayli 0 – o'rinda turgan elementni ya'ni 2 ni chiqaramiz.

Keyingi so'rov 1 shu tufayli 3 ni chiqaramiz.

Keyingi so'rov 2 bo'lgani uchun 1 ni chiqaramiz.