Category

Similar Problems

0856. Zinapoya

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

'#' belgilaridan iborat N pog'onali zinapoya quring. Zinapoya onga tekislangan bo'lishi kerak. Oldingi qismi probellar bilan to’ldirilsin.

 

Kiruvchi ma'lumotlar:

 

Bitta N butun son(0<N<=20).

 

Chiquvchi ma'lumotlar:

 

Zinapoya ko'rinishi.

 

Kiruvchi ma'lumotlar

Chiquvchi ma'lumotlar

4

   #
  ##
 ###
####