Category

Similar Problems

0855. K ta juft

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

Sizga n soni beriladi. Sizning vazifangiz n sonini bir qancha son yig’indisi ko’rishida ifodalab bo’lishini tekshirish. Bu sonlarga quyidagicha talablar qo’yiladi.

     -barcha sonlar natural sonlar bo’lishi kerak.

     -juft sonlarning soni k ta bo’lishi kerak.

 

Sizning vazifangiz n sonini yuqorida berilgan talabga mos keladigan sonlar yig’indisi ko’rinishida ifodalab bo’lishini tekshirish.

Kiruvchi ma’lumotlar: Yagona qatorda n va k (1<=n<=106, 2<=k<=106) sonlari.

Chiquvchi ma’lumotlar: Agar n sonini berilgan talablarga mos keladigan sonlar yig’indisi ko’rinishida ifodalab bo’lsa “YES”, aks holda “NO” deb chiqaring.

Misollar      

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

10 2

YES

2

3 10

NO

 Izoh. 1-test 10=4+4+1+1, 10=2+2+3+3, 10=6+2+1+1 ko’rinishida ifodalab bo’ladi.

2-test 3 soni 3=1+1+1, 3=2+1. 10 ta juft sonni qatnashtirishning iloji yo’q.