Category

Similar Problems

0854. 2 ning darajasi

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

Sizga n butun soni beriladi. Sizning vazifangiz 2n  ni hisoblashdan iborat.

 

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda n soni berilgan(0≤n≤30).

Chiquvchi ma’lumotlar

Bitta butun sonni – masalaning javobini chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

0

1

2

1

2