Category

Similar Problems

0845. Islomning mukammal sonlari

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Islom ikkilik sanoq sistemasiga taluqli masalalarni yoqtiradi. Bir kuni u bir masalaga duch keldi. Bu masalaga ko’ra [l , r] oraliqdagi Mukammal sonlar sonini topish kerak edi. Mukammal son deb - ikkilik sanoq sistemasidagi 1 lar soni k ­ga teng bo’lgan sonlarga aytiladi. Bu masala ikkilik sanoq sistemasiga ta’luqli masala bo’lgani uchun Islom bu masalani osonlik bilan yechdi. Siz ham bu masalani yechishga urinib ko’ring.

 

Kiruvchi ma’lumotlar: Yagona satrda l,r,k (1 ≤ l ≤ r ≤ 1018, 1 ≤ k ≤ 63) butun sonlar.

 

Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona satrda Mukammal sonlar sonini chiqaring.

 

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

1 10 2

5

2

1 10 5

0